//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Zwycięstwa mierzone grobami naszych wrogów

  • Kol. Andrzej Wayda z Zielonej Góry zauważył, że nie ma aktualnie na rynku księgarskim książki poświęconej wszystkim zwycięstwom, jakie odnieśli Polacy na przestrzeni dziejów. Zatem proponuje on, aby napisać taką pracę. Stara się z tą ideą dotrzeć do historyków i publicystów, sądząc, że to powinna być praca zbiorowa.

Wśród naszych zwycięstw do najwspanialszych niewątpliwie należy pobicie Rosjan w 1920 r. Można chyba powiedzieć, że było to zwycięstwo tej miary, co pobicie Krzyżaków po Grunwaldem.

Świętujmy zwycięstwa, których wielkość jest mierzona grobami naszych wrogów.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment