//
czytasz właśnie...

Rozkład cywilizacji

Związki partnerskie to nie małżeństwo

Na stronie http://protestuj.pl/ można się podpisać pod protestem przeciwko projektom ustaw, „które zmierzają do prawnego zrównania związków osób tej samej płci z małżeństwem i rodziną w ramach tzw. związków partnerskich”.

W proteście tym można m.in. przeczytać: „Uważam, że takie projekty są dyskryminujące dla polskich rodzin i małżeństw, gdyż zrównują je z dewiacyjnymi formami zachowań, które w żaden sposób nie mogą stać się podstawą funkcjonowania jedynej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.”

Discussion

No comments yet.

Post a Comment