//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy do Nowego Gorzowa

  • Zapraszamy do Nowego Gorzowa. Program Kongresu Nowej Prawicy dla Gorzowa Wlkp.

Nowy Gorzów powstanie, gdy stworzymy optymalne warunki dla mieszkańców.

Gorzów musi się zmienić na lepsze. Mieszkańcy nie chcą już dłużej żyć w zaniedbanym i wyludniającym się mieście. Oto co zrobimy, aby zbudować Nowy Gorzów:

1. Zostaną radykalnie obniżone opłaty i podatki lokalne, nawet o 50%, m.in.:
– podatek od nieruchomości mieszkaniowych – 0 zł
– podatek od nieruchomości na działalność gospodarczą niższy (12-15 zł za 1 mkw.) niż w Zielonej Górze,
– niewielka opłata targowa
– niski podatek od środków transportu

2. Ułatwimy działalność małym i średnim biznesom, między innym poprzez błyskawiczne procedowanie wniosków, wydawanie wszelkich pozwoleń, zgód i zaświadczeń. Jesteśmy pewni, że takie działania spowodują, iż Gorzów stanie się niezwykle atrakcyjnym miastem także dla inwestorów zewnętrznych.

3. Sprzedamy wszystkie obciążające budżet lokale użytkowe na drodze licytacji. Chcemy również, żeby gorzowianie żyli we własnych mieszkaniach. Dzięki temu poczują się bezpieczniej i będą mieć więcej pieniędzy w portfelach. Przyspieszymy sprzedaż (z maksymalną bonifikatą) mieszkań komunalnych obecnym najemcom.

4. Gmina Gorzów zaprzestanie nieuczciwej konkurencji z własnymi mieszkańcami, która polega na prowadzeniu miejskich spółek, choć z powodzeniem mogą i powinny to robić firmy prywatne. Drastycznym tego przykładem jest działalność miejskiej spółki „Gorzowski Rynek Hurtowy”, która pasożytuje na handlarzach kwiatów i zniczy, jabłek i pietruszki. Jej istnienie jest symbolem odtworzenia się w naszym mieście komuny.

5. Budżet miasta będzie zrównoważony, a dług spłacony w krótkim czasie. Nie licząc zadań zleconych, 4/5 budżetu powinno być wydawane na inwestycje służące całej wspólnocie (drogi, chodniki, zieleń, utrzymanie czystości).

6. Środki na kulturę i rozrywkę będą pochodziły od prywatnych sponsorów. Miasto będzie uczestniczyło we wspieraniu inicjatyw obywatelskich dotyczących tego obszaru i wspomagało pozyskiwanie tego typu funduszy. Jednakże gmina nie może „wynagradzać” takiego inwestora zleceniami opłacanymi z kasy miejskiej.

7. Realizacja zadań zleconych będzie uwzględniała efektywne wykorzystanie środków. Wzorem Jarocina należy wprowadzić bon oświatowy, który będzie stanowił środek płatniczy w rękach rodziców, za naukę ich dzieci. Uruchomi to prawdziwą konkurencję między szkołami.

8. Niepotrzebne koszty zostanę wyeliminowane, np. zlikwidowana zostanie straż miejska, która dubluje działania przynależne dla policji. Ta jednak jest w stanie prowadzić je bardziej profesjonalnie i skutecznie, choćby z tytułu posiadanych uprawnień.

9. Radykalnie zmniejszymy liczbę etatów urzędniczych (nawet o 50%), dzięki czemu pozostali urzędnicy będą lepiej wynagradzani, a rozliczani za wykonane zadania.

10. Parafrazując populizm polityczny naszej konkurencji, która głosi, że będzie żyło się łatwiej, taniej i przyjemniej – my faktycznie to zrobimy!

Discussion

No comments yet.

Post a Comment