//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Zapadka pod sąd #3

Czy zwrócenie uwagi, jakiemuś obywatelowi lub dowolnej instytucji, na obowiązujący artykuł kodeksu karnego może naruszać dobra osobiste, w tym reputację, adresata? Kwestię tę będzie musiał rozstrzygnąć niezawisły sąd, do którego trafił pozew D. Frejmana, prezesa Radia Zachód w Zielonej Górze. Terminu i pozwu jeszcze sąd mi nie przysłał, choć zapewne prezes już go złożył w biurze podawczym, gdyż bezskutecznie czekał do 10.08.br. na moje przeprosiny.  

Traktuję p. Frejmana poważnie i dlatego nie dopuszczam, aby rzucał swoje „przedsądowe” słowa na wiatr. Stąd moje przekonanie, że niechybnie trafię pod sąd.

D. Frejman żąda ode mnie, abym go przeprosił za „sugestię jakoby Zarząd ukrywał dokumenty”. Nie mogę tego uczynić, nawet gdybym bardzo chciał, ponieważ nie sugerowałem ukrywania dokumentów, a tylko zażądałem ich zwrotu do segregatora papierów Rady Programowej. Żadnej „sugestii” z mojej strony nie było, a zatem i nie mogłem mieć świadomości, że „taka sugestia narusza dobre imię Pana Dariusza Frejmana”.

Nie wypada mi zaprzeczać, że prezes Frejman poczuł się naruszony przeze mnie, z powodu swojej podatności na rzekomą moją sugestię. W tym miejscu ośmielę się zauważyć, że opieranie się na sugestiach lub – co gorsza – bezpodstawne uznanie czyjegoś zachowania za sugestię może być przyczyną nie tyle chorób, co wielu rozczarowań i zawodów. Doświadczył tego Wania na komsomolskim obozie. Za namiotami była баня czyli łaźnia. Obok niej stała Tania i kuszącym uśmiechem, oraz sugestywnym ruchem ręki zapraszała go do środka. Dla Wani było to jednoznaczna sugestia. Podniecony rzucił się w jej kierunku. Jeszcze przed drzwiami снял свои шорты (zdjął spodnie), wszedł do środka … a tam komsomolskie zebranie.

Tak zwyczajnie po ludzku chciałbym jakoś ukontentować prezesa Radia Zachód. Może uda mi się spełnić jego oczekiwania, a nawet zaspokoić jego – nie bójmy się tego słowa – roszczenia zawarte w pozwie.

Zatem składam niniejsze oświadczenie:

W piśmie z 1 czerwca br., skierowanym do Zarządu Radia Zachód w Zielonej Górze, zwróciłem uwagę na treść obowiązującego art. 276 kk. Nie przyszło mi niestety do głowy, że Wielce Szanowny Pan Prezes Dariusz Frejman może uznać moją uwagę za obraźliwą i naruszającą jego dobra osobiste. Poniewczasie wiem, że popełniłem błąd. Pocieszam się tylko tym, że w inkryminowanym piśmie poprzestałem na zwrócenie uwagi tylko na jeden jedyny artykuł kodeksu karnego, choć mogłem na pozostałe 362. Głupi ma szczęście. Tym niemniej ubolewam, że naraziłem Pana Dariusza Frejmana na potraktowanie tej uwagi za naruszenia jego dóbr. Przepraszam go za to, że wymienionym wyżej pismem wytrąciłem go z równowagi i sprawiłem mu dyskomfort w wypełnianiu odpowiedzialnych zadań na odcinku prezesa rozgłośni publicznej.

Rafał Zapadka

P.S. Co to jest sugestia? Są różne definicje. Wg Wikipedii: „rodzaj bezpośredniego przekazu, poprzez który dana osoba wywiera wpływ na decyzje, przekonania, myśli, opinie i zachowanie innej osoby lub grupy osób, nie odwołując się do racjonalnej argumentacji i nie stosując przymusu. Najbardziej podatne na sugestię są osoby niedojrzałe, cierpiące na histerię oraz z deficytami intelektualnymi. Sugestia jest stosowana w leczeniu nerwic, jej specyficznym wynikiem jest hipnoza oraz autosugestia – sugestia skierowana pod adresem samego siebie”.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment