//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Wolny rynek wg Ewy Piekarz

Życie publiczne w Gorzowie toczy się nie tylko w atmosferze „wszechwładnej korupcji”, którą urzędowo wykryła pani prokurator, oskarżająca m.in. prezydenta Jędrzejczaka w słynnej aferze budowlanej.

Swoje piętno odciskają na nim także różne „wynalazki” autorstwa urzędników. Ostatnio wiceprezydent Ewy Piekarz wymierzyła kopniaka kupcom handlującym zniczami pod cmentarnym murem. Zapowiedziała mianowicie, że miasto zakaże im handlu w tym miejscu (nie zostanie podpisana nowa umowa), gdyż przyszedł czas „ucywilizować handel”. Znaczy to tyle, co wyrzucić z interesu jednych, aby umożliwić zarabianie innym – krewnym i znajomym ratuszowych królików?

Operacja ta zakończy się prawdopodobnie „sukcesem”, a w jej wyniku wzrosną ceny  zniczy i wiązanek. „Cywilizowanie handlu” kosztuje bowiem dużo … klientów. Tak na marginesie czy słyszał kto utyskiwania jakiegoś kupującego na brak „cywilizacji” handlu w tym miejscu? Dotychczasowy sposób sprzedaży był i jest powszechnie akceptowany, nie tylko w Gorzowie.

Powyższym kombinacjom ratusza próbuje się przeciwstawić Sebastian Pieńkowski, bodaj jedyny radny, który mówi  głośno „nie”. Zwołał on w tej sprawie konferencję prasową i – co najważniejsze – złożył interpelację.

 

Poniżej jej treść:

INTERPELACJA 25/2012
ZGŁOSZONA W SPRAWIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRACUJĄCYCH PRZY BRAMIE CMENTARNEJ
PRZY UL. ŻWIROWEJ

Panie Prezydencie,

Zgłosili się do mnie mieszkańcy Gorzowa z informacją, że spółka akcyjna Gorzowski

Rynek Hurtowy nie przedłuża umów na dzierżawę miejsc pod handel pod II bramą cmentarną

przy ul. Żwirowej.

W związku z powyższym proszę o informacje:

1. Czy jest to informacja prawdziwa?

2. Jeśli tak, czy dotyczy to również przedsiębiorców przed I bramą cmentarną przy ul.

Żwirowej?

3. Proszę o informację, jakie dochody spółka miała rocznie z opłat pobieranych

w ramach prowadzonego tam handlu w latach 2010, 2011 i czy rezygnacja z

przedłużania umów z przedsiębiorcami jest tymczasowa czy docelowa? Co jest

przyczyną nie przedłużania umów oraz rezygnacja z dochodów?

4. Czy zarząd spółki bierze pod uwagę aspekty społeczne tj. likwidację miejsc pracy oraz

prawdopodobne problemy ludzi, którzy utrzymują się i swoje rodziny z tego typu

działalności?

Discussion

No comments yet.

Post a Comment