//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Rada za TV Trwam

Telewizja Trwam Artur Żukow

Telewizja Trwam Artur Żukow

Radni PiS na sesji 29.02.br. zaproponowali dołączenie
do porządku obrad Rady Miasta głosowanie uchwały oceniającej
wykluczenie TV Trwam z multipleksu. Ponieważ w tej Radzie
przeważają dzieci i wnuki (głównie ideologiczne)
„utrwalaczy władzy ludowej”, to bez wysiłku odrzuciła ona
ten wniosek.
Kolejne pokolenia utrwalaczy niezmiennie trzymają się tej
samej linii i bazy: demokracja demokracją, wolność – czemu nie,
tolerancja – proszę bardzo, ale kto śpiewa i nadaje nie
z naszego klucza, przeciwko nam, tego bęc!
Koncesji nie dostanie.

Na tle Rady Miasta Gorzowa bardzo dobrze wygląda
Rada Programowa Radia Zachód w Zielonej Górze.
Na mój wniosek 23 lutego 2012 r. przyjęła ona
następującą uchwałę:

„Rada Programowa Radia Zachód w Zielonej Górze wyraża
zaniepokojenie wykluczeniem Telewizji Trwam
z tzw. pierwszego multipleksu. Przyjmujemy z niepokojem
decyzję Krajowej Rady Radia i Telewizji w tej sprawie.
Ta decyzja spycha na margines dyskursu publicznego głos
katolików, którzy mają konstytucyjne prawo do własnych
mediów i którym na równych zasadach, tak jak wszystkim innym,
powinny zostać udostępnione udogodnienia organizacyjno-techniczne
koncesjonowane przez państwo.”

Założę się, że lokalne media o tym nie poinformowały.
Jeśli było inaczej, to proszę o informację.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment