//
czytasz właśnie...

Precz z komuną

W Kielcach przeciwko gender

  • Na wniosek PiS a przy sprzeciwie oczywiście SLD i wyjścia z sali PO kielecka rada miasta sprzeciwiła się propagowaniu ideologii gender.

W przyjętym stanowisku stwierdzono m.in.: „Apelujemy o nieuleganie naciskom ze strony środowisk, które pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn tworzą nową ideologię gender. Jednym z podstawowych założeń tej ideologii jest twierdzenie, że człowiek może w dowolny sposób określać swoją płeć, ponieważ jest ona wyłącznie kwestią kultury i osobistego wyboru, oraz nadmierna seksualizacja dzieci – nawet w wieku przedszkolnym. Takie traktowanie świadomości człowieka zagraża pojęciu małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Może w krótkiej perspektywie doprowadzić również do ubiegania się o prawa rodzicielskie parom tej samej płci”.

Cały tekst: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,15923546,Kieleccy_radni_przyjeli_stanowisko_na_temat_ideologii.html#ixzz31TCI3JV5
Więcej: http://www.naszekielce.com/?q=kielecka_rada_miasta_przeciwna_ideologi_gender
 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment