//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Teresa Klimek nie żyje

  • W 85. roku życia zmarła Teresa Klimek. Z zawodu była nauczycielem matematyki. Prezes gorzowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp.

Była działaczką NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. W latach 80. XX w. działała w podziemiu – była członkiem nielegalnej Rady Regionu NSZZ „Solidarność”. Była współzałożycielem gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Manifestowała publicznie swoje poglądy polityczne i wartości, które ceniła.

W maju 2010 r. weszła w skład honorowego komitetu poparcia dla kandydatury Bronisława Komorowskiego na prezydenta Polski. Wystąpiła zdecydowanie przeciwko napiętnowaniu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, poprzez ujawnianie ich nazwisk, adresów i innych danych osobowych. (Listę szczególnie aktywnych w działaniach represyjnych wobec opozycji politycznej na terenie byłego województwa gorzowskiego w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych sporządził i ujawnił pod koniec 2006 r. w Gorzowie Sławomir Wieczorek.) Zmarła była zdania, że ujawnienie tej listy przyczyni się do wyzwolenia „najgorszych instynktów na pograniczu zemsty i mściwości”. Protestowała w 2008 r. przeciwko zamiarowi zorganizowania spotkania nt. antypolonizmu z prof. Robertem J. Nowakiem w Białym Kościółku w Gorzowie, wyrażając obawę, że „Pan Nowak w łatwy sposób wyzwala w ludziach nowe pokłady nienawiści”.

Za zasługi była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment