// archiwum

SB

This tag is associated with 2 posts

Przepoczwarzanie

4 czerwca 1989 roku pani Joanna Szczepkowska uradowała słuchaczy i telewidzów komunikatem: mam dla Państwa dobrą wiadomość – dzisiaj w Polsce upadł komunizm! Chodzilo jej oczywiście o to, że tego dnia odbyły się w Polsce wybory. Nie były one wprawdzie „wolne”, jak postulowali to uczestnicy konferencji w Jałcie, bo na taki eksperyment nie godzili się […]

Kołodziejski i SB

Kołodziejski i SB. Spotykałem się, ale nie współpracowałem. (Tekst ten był pierwotnie opublikowany w gazecie jednodniowej „Jedynie prawda jest ciekawa”, która ukazała się w Gorzowie Wlkp., w nakładzie 7000 egz., w czerwcu 2009 r.)  – Nigdy nie podpisałem współpracy. Od 1985 r. spotykałem się w Gorzowie Wlkp. z oficerami SB, ale agentem nie byłem! Pytam […]