// archiwum

Radio Zachód

This tag is associated with 9 posts

Mirosław Raiter w Radio Zachód

Kliknij i posłuchaj: http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/debata-wyborcza-radia-zachod/comment-page-1/#comment-704067

Wywiad Rafała Zapadki dla Radia Zachód

http://youtu.be/DkTULx89FPI?list=UU0OySgW-qc9xWyl3oEOP1_g

Zapadka w Radio Zachód

Udoskonalanie demokracji w Falubazie

Jeden z czytelników Przewietrzyć Gorzów zwrócił mi uwagę, że nie jest dla niego jasne, z jakiego powodu zaczepiłem Prezesa Radia Zachód i dlaczego on grozi mi sądem. Na drugą wątpliwość nie potrafię odpowiedzieć, a wyjaśnienie pierwszej jest możliwe poprzez przedstawienie ciągu wydarzeń. Rada Programowa Radia Zachód przyjęła w lutym 2012 r., po namiętnej dyskusji, uchwałę […]

Zapadka pod sąd #3

Czy zwrócenie uwagi, jakiemuś obywatelowi lub dowolnej instytucji, na obowiązujący artykuł kodeksu karnego może naruszać dobra osobiste, w tym reputację, adresata? Kwestię tę będzie musiał rozstrzygnąć niezawisły sąd, do którego trafił pozew D. Frejmana, prezesa Radia Zachód w Zielonej Górze. Terminu i pozwu jeszcze sąd mi nie przysłał, choć zapewne prezes już go złożył w […]

Radny contra senator (1)

Odpowiedź radnego Sebastiana Pieńkowskiego na oświadczenie  senator RP p. Heleny Hatki z dnia 14.08.2012 r.  Szanowna Pani Senator,  Przytaczam wypowiedź w Radio Zachód, jakiej Pani udzieliła dnia 9 sierpnia 2012 roku. „…myślę, że pomylone zostały ustawy. Bo tak, z jednej strony ustawa o zgromadzeniach reguluje procedury, które powodują, że możemy zgodnie z prawemu uczestniczyć w zgromadzeniach i organizować te zgromadzenia. A […]

Zapadka pod sąd! #1

Palce lizać i obgryzać. Prezes Radia Zachód grozi mi sądem, jeśli go nie przeproszę! O co poszło? Poszło o 2 uchwały podjęte, z mojej inicjatywy, przez Radę Programową Radia Zachód w Zielonej Górze. W sierpniu 2010 r. była uchwała o katastrofie smoleńskiej, a w lutym 2012 r. – o TV Trwam. W obu przypadkach uchwałodawcy […]

Ciągle trwa obława na Ojca Rydzyka

W 2007 r. byłem przez kilka miesięcy felietonistą Radia Zachód w Zielonej Górze. Nawet mi za felietony płacono parę groszy. Były one emitowane o stałej porze w bloku popołudniowym. Pewnego razu mój felieton nie został wyemitowany, choć wcześniej go nagrałem i przesłałem do redakcji. Zadzwoniłem więc do redaktora prowadzącego z pytaniem co się stało? Trochę […]

Rada za TV Trwam

Radni PiS na sesji 29.02.br. zaproponowali dołączenie do porządku obrad Rady Miasta głosowanie uchwały oceniającej wykluczenie TV Trwam z multipleksu. Ponieważ w tej Radzie przeważają dzieci i wnuki (głównie ideologiczne) „utrwalaczy władzy ludowej”, to bez wysiłku odrzuciła ona ten wniosek. Kolejne pokolenia utrwalaczy niezmiennie trzymają się tej samej linii i bazy: demokracja demokracją, wolność – […]