// archiwum

Jerzy Ostrouch

This tag is associated with 3 posts

Rządzą pompatyczni ważniacy

Na to nie wpadł nawet pezetpeerowski wojewoda Stanisław Nowak. Nie przypominam sobie, aby ten czerwony watażka ogłosił kiedykolwiek konkurs dla uczniów zatytułowany „Urząd wojewódzki oczami dziecka”, w celu spenetrowania wyobrażeń dzieci o pracy urzędu i wojewody. A przecież miałby do rozpisania takiego konkursu powód, gdyż to on zbudował gmach, w którym dzisiaj mieści się lubuski […]

Umoczyć dziób

Prezydent Komorowski przypomniał z okazji Święta Flagi Narodowej sprawdzoną w czasach pierwszej komuny zasadę, że szansę rozwinięcia skrzydeł mają ci, którzy potrafią we właściwym czasie i we właściwy sposób nastawić swój dziób (Polaku, nie bądź ponury. Rozwiń skrzydła. Dziób do góry.) Wprawdzie nastawienie dzioba do góry jest warunkiem koniecznym, ale jednak niewystarczającym, aby zostać dopuszczonym […]

Ajajaj. Palce lizać i obgryzać

Ajajaj. Palce lizać i obgryzać. 3 maja 2013 r. powstała w Gorzowie, za sprawą dopiero co powołanego na urząd wojewody J. Ostroucha, nowa świecka tradycja. Otóż utworzył on stanowisko „hetmana e-administracji lubuskiej” i ofiarował je uroczyście swojemu poprzednikowi Marcinowi Jabłońskiemu. Świeżo upieczony e-hetman ze wzruszeniem ściskał wręczoną mu szablę i z przejęciem wsłuchał się w […]