// archiwum

Jerzy Klincewicz

This tag is associated with 5 posts

Jerzy Klincewicz: St(f)raszki na Laszki

Juergen w eNSDAPu leciech* Coś pod rudym wąsem plecie O zaczarowanym flecie. Ro..o..zumiecie:   „Schulz napisze partyturę, Kanclerz skocznie dmuchnie w rurę I Abdule pójdą sznurem  w departurę…”  *) W eNSDAPu leciech: w podeszłym wieku. ***** Paryż rżnęli* Sankiuloci** Stuttgart, Hamburg, Koeln  – Chujoci,*** nowi krewni  Kanclerz Cioci, Ta …się poci… *) Rżnąć  – kroić, […]

Jerzy Klincewicz: St(f)raszki na Laszki

W dżalabijach* idą żaczki, jakieś ciężki ich plecaczki … Kiwną palcem nieboraczki i … flaczki! ================== A w meczetach są maczety Damasceńskie**. To gadżety … Zsieką giaurów na kotlety. O rety!   Jerzy Klincewicz * białe luźne okrycie noszone przez arabskich mężczyzn **bardzo wytrzymała i twarda stal z które w krajach muzułmańskich produkowano słynną broń białą

30. rocznica śmierci Henryka Wasiluka

Staraniem Jerzego Klincewicza i Zbigniewa Wrześniaka, członków Stowarzyszenia Narodowy Gorzów, powstał film „Ocalić od zapomnienia. 30. rocznica śmierci gorzowskiego opozycjonisty Henryka Wasiluka”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. podjął on działalność podziemną przeciwko PRL. Następnie został aresztowany i skazany na więzienie. Jesienią 1983 r. władze postanowiły go eksmitować wraz z rodziną. Tuż przed eksmisją […]

Jerzy Klincewicz: Nie smuć się baranie, nie płacz baranico

Nie smuć się baranie, nie płacz baranico, Dla was nad Brukselą nowe gwiazdki świcą…! W Grocie Narodzenia,  pod czternastoma oliwnymi lampami, na marmurowej płycie leży srebrna czternastoramienna gwiazda – symbol tamtej gwiazdy,  która  zadziwiła pastuszków i która , poprzedzając trzech Mędrców idących ze wschodu, zatrzymała się nad Betlejem. Gwiazda Betlejemska.  W  swojej historii tylko raz […]

Jerzy Klincewicz: Kto sieje strach …

Kto sieje strach… czyli jeszcze raz o piśmiennym Janie Tomaszu Grossie. Dotychczas każde pokolenie Polaków rodziło się i wzrastało w rzeczywistości zdeterminowanej przez zastaną kulturę, tradycje i obyczaje postrzegane różnie, w zależności od miejsca zamieszkiwania, pochodzenia i zasobności materialnej. Wola pomnażania odziedziczonych dóbr własnych i narodowych, materialnych i duchowych wynikała z twórczej natury tych pokoleń […]