// archiwum

Jędrzejczak

This tag is associated with 3 posts

Znakomity 2013 rok

Jeszcze nie przebrzmiał toast „za przyszły znakomity 2013 rok”, autorstwa Prezydentu Jędrzejczaku, a już zaczął się spełniać. W pierwszej kolejności znakomite będzie bezrobocie. Właśnie zwija się firma „kabelki dla VW” i chce zwolnić 700 osób. Dalej – znakomite są w Gorzowie, a będą w 2013. jeszcze znakomitsze, służby, ze służbą zdrowia na czele. Miasto utraci […]

Burza w szklankach

W Gorzowie wrze. No, może nie od razu w całym Gorzowie, ale raczej w jego części – w Gorzówku . Gorzówek to specyficzny świat, a właściwie światek, urzędników, działaczy i totumfackich miejskiej władzy. Łaskawca i dobroczyńca Gorzówka („Jędrzejczak to dobry i uczciwy Prezydent”) oświadczył, że forsa się skończyła i trzeba zacisnąć pasa. Padło na tzw. […]

Przewietrzyć Gorzów czyli oczyścić jego stajnie!

W obliczu wielkiej afery korupcyjnej, która na 31.01.2012 r. skutkuje nieprawomocnym wyrokiem skazującym urzędującego Prezydenta Gorzowa na: – 6 lat kicia – zapłacenie 525 100 zł (bez odsetek); na tę kwotę składają się: grzywna, naprawa szkód i opłata na skarb państwa, zalecanie tylko przewietrzenia Gorzowa może się wydać absolutnie niewystarczające. Chyba właściwsze byłoby zachęcanie mądrych […]