// archiwum

gminny haracz

This tag is associated with 1 posts

Stanisław Bieda: Pazerność lokalnej władzy

  Mamy za sobą ponad 20 lat doświadczeń samorządności lokalnej. Co widać? To, czego można było się spodziewać, gdy zabiera się pieniądze ludziom pod przymusem i wydaje (samorząd) nie własne pieniądze na cudze potrzeby. Widać pazerność lokalnych włodarzy. Maksymalne stawki podatków, maksymalne czynsze za miejskich nieruchomości. Widać niefrasobliwość w wydawaniu nie swoich pieniędzy na niekonieczne […]