// archiwum

fraszki

This tag is associated with 1 posts

Jerzy Klincewicz: St(f)raszki na Laszki

Juergen w eNSDAPu leciech* Coś pod rudym wąsem plecie O zaczarowanym flecie. Ro..o..zumiecie:   „Schulz napisze partyturę, Kanclerz skocznie dmuchnie w rurę I Abdule pójdą sznurem  w departurę…”  *) W eNSDAPu leciech: w podeszłym wieku. ***** Paryż rżnęli* Sankiuloci** Stuttgart, Hamburg, Koeln  – Chujoci,*** nowi krewni  Kanclerz Cioci, Ta …się poci… *) Rżnąć  – kroić, […]