// archiwum

Bohdan Halczak

This tag is associated with 1 posts

Prof. Nowak: „nie uczyć z takiego podręcznika, broń Boże!”

Prawdopodobnie Bogumiła Burda i Bohdan Halczak (pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego) są jedynymi autorami podręcznika szkolnego, którzy zamieszkują nasze województwo. Mam na myśli podręcznik do historii najnowszej dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa Operon, którego wyżej wymienieni są dwojga z czworga autorów. Zdecydowanej krytyce poddał go prof. Andrzej Nowak, historyk PAN, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wywiadzie udzielonym portalowi […]