//
czytasz właśnie...

Rozkład cywilizacji

Homototalitaryzm?

Kol. Paweł Janowski nadesłał mi swój artykuł pod tytułem jak wyżej. Publikuję jego fragmenty. Całość: paweljanowski.pl/blog/7-homototalitaryzm.

„Własnym uszom nie wierzyłem kiedy słuchałem wypowiedzi pani minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz udzielonej dla TVP Info o poprawkach w artykule 256. kodeksu karnego („Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”) Chodziło o jego rozszerzenie o kilka kategorii, między innymi płeć i wiek. Jednak pani minister położyła szczególny nacisk na orientację seksualną i tożsamość płciową. Oczywiście zgadzam się, że o kilka kategorii można poszerzyć ten artykuł, przede wszystkim należałoby konkretnie wyartykułować w nim zakaz propagowania komunizmu, skoro już mamy zakaz propagowania faszyzmu […] kierunek tych zmian uważam za niesłuszny ponieważ od dłuższego już czasu widać, że przy udziale wymiaru sprawiedliwości dochodzi do faworyzowania niektórych grup społecznych. Takiemu stanowi rzeczy służy zawiłość prawa i wyróżnianie konkretnych grup społecznych względem innych w przepisach prawnych. A przecież od pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania powinno się wymagać, aby się temu przeciwstawiał.

Od wielu lat w mediach środowiska homoseksualne są pokazywane w roli ofiar. Skutecznie jest prowadzona konfrontacja tych środowisk z ich domniemanymi oprawcami za jakich często się uważa ONR, a nawet członków kościoła rzymskokatolickiego. Przeciwników promocji homoseksualizmu nazywa się ciemnogrodem, a zwolenników określa się mianem „twórców nowoczesnego państwa”. Taki sposób przedstawiania problemu sprzyja coraz głębszym podziałom społecznym. To rola mediów w dzisiejszym świecie. Jednak do tego dochodzi jeszcze wymiar sprawiedliwości i wtedy dopiero zaczynamy dostrzegać całkowity brak logiki w wydarzeniach, jakie rozgrywają się na terenie Polski. […]”

Discussion

One Response to “Homototalitaryzm?”

  1. Świetna praca. Nareszcie Gorzów Wielkopolski ma „normalny portal”. Tak trzymać. Proszę więcej pisać o Gorzowie.

    Posted by Wolnościowiec_z_Misją | 12 marca 2012, 13:15

Post a Comment