//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Ruch Inicjatywy Obywatelskiej

  • Mało kto wie, że na 5 miesięcy przed obradami Okrągłego Stołu w 1989 r. grupa gorzowian zawiązała Ruch Inicjatywy Obywatelskiej i 17 września 1988 r. rozpowszechniła w Gorzowie swoją deklarację. W jej centrum postawiła Obywatela a nie „Solidarność”. Jej autorami byli m.in. Andrzej Płonka, Zbigniew Wrześniak, Zbigniew Stępień, Janusz Soroka.

Poniżej tekst deklaracja. Pisownia jak w oryginale.

Jesteśmy ruchem polityczno-społecznym, stawiającym sobie za cel pobudzenie i organizowanie niezależnych inicjatyw Obywateli.

Nie jesteśmy partią polityczną, stowarzyszeniem ani ruchem zawodowym. Uważamy, że nadszedł moment przełamywania schematów politycznego myślenia i działania. Poczynania zawodowych polityków, ekspertów i doradców mają wśród Obywateli coraz mniejszy autorytet. Uważamy, że nawet odbudowanie partyjnej lub związkowej opozycji nie będzie stanowić dla Obywatela pełnej gwarancji jego praw.

Jako Obywatele straciliśmy zaufanie do szumnych ideologii, programów i innych cudownych receptur na ratowanie kraju. Nasz Ruch Inicjatywy Obywatelskiej będzie wyrażał i organizował opinię publiczną poza systemem partyjnym lub związkowym. Ruch Inicjatywy Obywatelskiej stworzy warunki do twardego formułowania poglądów przez indywidualnych Obywateli i skutecznego wcielania ich w życie. Uważnie będziemy patrzeć na ręce każdej władzy.

Kierować będziemy się tylko własnym rozsądkiem, prawami ekonomicznymi i moralnością. Dostrzegamy polską szansę, aby liderów Państwa i Społeczeństwa wyłaniać także z pominięciem systemów i układów partyjno-związkowych.

Dzięki aktywności obywatelskiej wywodzić się będą z naszego ruchu, moralni i politycznie przygotowani, Obywatele do pełnienia funkcji publicznych. Obywatele świadomi swojej wartości i wolni od uprzedzeń ideologicznych.

Uważamy, że jedynym celem istnienia Państwa jest realizacja Praw Człowieka i Obywatela, a nie ochrona celów ideologicznych.

Największym dramatem Obywateli naszego kraju jest brak motywacji politycznej do utożsamiania się ze Społeczeństwem i Państwem, które z takim trudem odzyskaliśmy. Nie tworzymy nowych ideologii ani nie naprawiamy starych. RIO nie da się wtłoczyć ani zakwalifikować do żadnych systemów, układów lub hierarchii polityczno-ideologicznych. RIO będzie budował silną pozycję Obywatele w Społeczeństwie i Państwie, aby Człowiek i Obywatel brzmiało dumnie.

Grupa Inicjatywna

Gorzów Wlkp., 17.09.1988 r.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment