//
czytasz właśnie...

Precz z komuną

Rocznica pogrzebu prawdziwego bohatera

  • Władze pierwszej komuny nie ogłosiły 3 listopada 1984 r. żałoby narodowej, choć w tym dniu był pogrzeb prawdziwego bohatera – pogrzeb Jerzego Popiełuszki, kapelana warszawskiej „Solidarności”.

Właśnie w rocznicę pogrzebu błogosławionego księdza, 3.11.2013 r., władza urządziła żałobę narodową i pogrzeb człowieka, który odstawał od księdza Jerzego pod każdym względem. Jednym słowem do pięt mu nie dorastał.

Pochowany wczoraj Tadeusz Mazowiecki wziął aktywny udział, pod dyktando stalinistów, w nagonce przeciwko biskupowi diecezji kieleckiej Czesławowi Kaczmarkowi, którego komuniści skazali m.in. za „usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców”. Premier Mazowiecki, będąc wtedy naczelnym „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”, „wzbogacił” wspomnianą nagonkę w 1953 r. takimi słowami:

Ku tej szkodliwej działalności kierowały ks. bp. Kaczmarka i współoskarżonych poglądy prowadzące do utożsamiania wiary ze wsteczną postawą społeczną, a dobra Kościoła z trwałością i interesem ustroju kapitalistycznego. Z tego stanowiska wynikało wiązanie się z imperialistyczną i nastawioną na wojnę polityką rządu Stanów Zjednoczonych”.

Później Mazowiecki był także łaskawy dla poczynań komunistów, a w 1989 r. ofiarował im słynną „grubą kreskę”, która przypieczętowała kolejną porcję nieszczęść dla Polski.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment