//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Renata Lorenc: Wyłudzanie pieniędzy ze środków europejskich

  • Lubuski Urząd Marszałkowski stracił 1.400.000,- i nic z tym nie robi, czy to normalne?

Wyłudzenie środków europejskich w kwocie 223.384,17 zł. Założenia.

Spółka Happy Home otrzymała od Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dofinansowanie w kwocie 1 997 172,55zł. Pieniądze zostały przyznane w
ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i stanowiły środki z funduszy europejskich. Umowę w dniu 10.09.2009 roku podpisał Artur Gurec działający jako prokurent spółki Happy Home z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ( brak upoważnienia do podpisania umowy , brak uchwały wspólników). Środki miały zostać wydane na ściśle określonych zasadach zgodnych z umową. Przyznana dotacja finansowała budowę obiektu gastronomiczno-handlowego przy ul. Pocztowej 13 w Gorzowie Wielkopolskim.

Każda część inwestycji była ujęta w kosztorysie i powinna zostać wykonana według ścisłych wytycznych. Po zakończeniu każdego elementu robót następowało jego odebranie. Wystawiana była faktura i na podstawie tej faktury następowało wypłacenie środków. W trakcie realizacji inwestycji inwestor oraz wykonawca sporządzali protokoły odbioru
poszczególnych etapów prac. W oparciu o sporządzone protokoły firmy Budomex S.A wystawiały faktury VAT za wykonanie w/w etapów prac. Powyższe dokumenty były weryfikowane i
potwierdzane przez Artura Gurca. Następnie za pośrednictwem firmy Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju sp. z o.o. w Zielonej Górze, były dołączane do wniosku o refundację
poniesionych wydatków i rozliczane.

Problemy:
W dniu 08.10.2010 roku przy udziale prokurenta spółki „Happy Home” Artura Gurca, oraz prezesa spółki Budomex S.A. Sylwestra Zuzy sporządzono protokoły odbioru prac, oraz
wystawiono faktury VAT: FS4/006/10/10, FS4/004/10/10, FS4/007/10. Zarówno protokoły te, jak i faktury potwierdzały wykonanie prac, które w rzeczywistości jednak nie zostały.

Potwierdzają to:
− opinia biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. dr. inż. Cezarego
− opinia rzeczoznawcy majątkowego mgr. inż. Janusz Mojsiewicza,
− kontrola Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze. UKS 0892/W2P11/
− kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp z
− notatka urzędowa z dnia 16.06.2011r.
− Dziennik budowy nr 3805/2009 z dnia 21.08.2009r.

Faktura VAT: FS4/006/10/10 wystawiona z datą sprzedaży 08.10.2010 na kwotę: brutto 69 938,99zł dotyczyła rozliczenia za roboty budowlane, przewody kominowe. (Praca
niewykonana).

Faktura VAT: FS4/004/10/10 wystawiona z datą sprzedaży 08.10.2010 na kwotę brutto 118 322,25zł dotyczyła rozliczenia za roboty budowlane, zbrojenie ścian żelbetowych. (Praca
niewykonana. Nie ma w ogóle takich ścian)!

Faktura VAT: FS4/007/10/10 wystawiona z datą sprzedaży 08.10.2010 na kwotę brutto 190 769,07zł dotyczyła rozliczenia za roboty budowlane – dach. (Praca niewykonana)

Wyłudzenia pieniędzy ze środków europejskich odbywały się również w ten sposób, że wybrane elementy budynku miały zostać wykonane kosztowną technologią, która została
zastąpiona dużo tańszym odpowiednikiem (np. wykonanie ścian z pustaków, zamiast żelbetowych). Dowodem na to jest ekspertyza biegłego powołanego przez Syndyka.

Na szczególne zainteresowanie zasługuje fakt, w jaki sposób Urząd Marszałkowski zadbał o to, aby środki europejskie nie były wyłudzane? Zasadne są pytania, po pierwsze,
dlaczego nie kontrolował stanu faktycznego zaawansowania robót i dlaczego osoby odpowiedzialne za realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego nie był zainteresowany
ściganiem winnych w/w przestępstw? Potwierdzenie znajduje się w piśmie, które posiada pełnomocnika Syndyka mecenasa Sławomir Stryjakiewicz podpisane właśnie przez dyrektora UM. Jest to odpowiedź na dokument przesłany przez prokuraturę, która uznała, że pokrzywdzonym w całej sprawie jest Skarb Państwa, w związku z czym zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego.

Pozostaje zadać pytanie, czy w/w brak reakcji, zarówno ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i prokuratury, w rozliczaniu za nieprawidłowości nie jest spowodowany tym, że w całą sprawę zamieszany jest Artur Gurec, obecnie dyrektor regionalnego oddziału TVP w Gorzowie Wielkopolskim?

 W chwili obecnej urząd Marszałkowski stracił 1.400.000,- ( cała wypłacona dotacja). I do chwili obecnej nie czuje się pokrzywdzony.

Zgłaszałam ten fakt do NIK, CBA, CBS żadna z instytucji nie jest zainteresowana sprawa nieprawidłowego wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa .

W Polsce skazuje się prostego człowieka na kare więzienia za 5,- zł a politycy są bezkarni.

Więcej informacji w tej sprawie udziela:

Renata Lorenc, udziałowiec spółki Happy Home.

Renata Lorenc

P.S. Chciałabym sprostować informację zawarta w moim tekście dotyczącą robot budowlanych w zakresie budowy dachu. Nie wykonano prac  na 35.000,-  (klapy oddymiajace, okna dachowe, rynny, rury spustowe, zamiana dachówki z ceramicznej na betonowa).
Renata LORENC

P.S. Rafała Zapadki: No to lubuscy śledczy dziennikarze, do roboty! Macie temat na tacy. Są tacy? Są jacyś rzetelni, czy już tylko pozostała obsługa różnych koterii i sitw, z ratami kredytów do spłaty?

Discussion

No comments yet.

Post a Comment