//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Rafał Januszewski: Gorzowianin ks. Kazimierz Łabiński

27 czerwca w Kościele Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. o godzinie 18 odbędzie się msza w intencji księdza Kazimierza Łabińskiego, którego postać zasługuję na przypomnienie.

Ks. Kazimierz urodził 25 lutego 1914 r. w Drzewcach Starych k. Wschowy. Syn Marii oraz Ignacego, który zginął w 1915 roku w I wojnie światowej. Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej był wikariuszem w powiecie Śrem, gdzie został ostrzeżony o zamiarze aresztowania. Po przeniesieniu do Kościana był świadkiem publicznych egzekucji na znanych polskich obywatelach przez hitlerowskie oddziały o nazwie Einsatzgruppe.

„Wtedy wśród nas, młodych cywilów i księży, powstał duch oporu – wspominał ks. Łabiński – musimy się bronić, trzeba stworzyć system wzajemnego ostrzegania, jakąś organizację wojskową. Kilku kolegów wróciło z jenieckich obozów. 
Wielu księży wywieziono do klasztoru i gestapo zatrzymało ich w Lubiniu. Zorganizowaliśmy dla nich pomoc. (…) Nas nie zdążono pochwycić. Żywność, odzież, lekarstwa, wiadomości, pomoc finansową udawało się dostarczać do więzień, do internowanych”.

Z powodów wielu aresztowań zamykane były Kościoły oraz szkoły publiczne od 1940r. Ks. Łabiński organizował tajne nauczanie mimo, że był świadom kary śmierci za taką działalność. Równocześnie zaangażował się w pomoc charytatywną dla więźniów obozów Auschwitz, Dachau oraz Murnau i ich rodzin, za co miał być aresztowany przez Gestapo. Ukrywał się na terenach Wielkopolski, gdzie zaangażował się w konspirację wojskową oraz cywilną, został zaprzysiężony i otrzymał pseudonim „Grzegorz”. Po wojnie ks. Łabiński został wysłany do Gorzowa, gdzie powstała parafia Chrystusa Króla, a ks. Kazimierz został jej pierwszym proboszczem. Prowadził szeroką działalność społeczną, założył trzy przedszkola oraz chór. Prowadził pismo „Tygodnik Katolicki”, które było wielokrotnie cenzurowane przez władze komunistyczne aż ostatecznie zakazano wydawania. Był aresztowany przez władze polski ludowej za publikowanie bez zgody Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ostatecznie został uniewinniony. 24 grudnia 1959r. opuścił Gorzów, zmarł 27 czerwca 1999 roku. W 2007 roku przy kościele pw. Chrystusa Króla został odsłonięty kamienny obelisk z tablicą pamiątkową, aby oddać hołd zasłużonemu księdzu.

Więcej informacji na temat ks. Łabińskiego można znaleźć w artykule dr Rafała Sierchuły, który jest dostępny pod adresem: http://www.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=271228

Gorąco zachęcam do lektury!

Rafał Januszewski

Discussion

No comments yet.

Post a Comment