//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Radny contra senator (1)

Odpowiedź radnego Sebastiana Pieńkowskiego na oświadczenie 

senator RP p. Heleny Hatki z dnia 14.08.2012 r.

 Szanowna Pani Senator,

 Przytaczam wypowiedź w Radio Zachód, jakiej Pani udzieliła dnia 9 sierpnia 2012 roku. „…myślę, że pomylone zostały ustawy. Bo tak, z jednej strony ustawa o zgromadzeniach reguluje procedury, które powodują, że możemy zgodnie z prawemu uczestniczyć w zgromadzeniach i organizować te zgromadzenia. A równocześnie z tego co mi widomo, ale mam niekompletne informacje, były prezentowane symbole faszystowskie. Więc z tego co mi wiadomo na bazie tych faktów, które są to fakty medialne, doszło tutaj do złamania prawa, bo po prostu faszyzmu nie wolno promować i to jest zakazane prawem … nie wolno faszyzmu promować”. Koniec cytatu.

 Jasno wynika z Pani wypowiedzi, że osoby broniące dzieci nienarodzonych przed zabijaniem promowały faszyzm. Wg definicji słownika współczesnego języka polskiego FASZYSTA to zwolennik faszyzmu. Podsumowując – ten, który promuje faszyzm, czy chce czy nie chce, jest zwolennikiem faszyzmu, a więc faszystą. Dodam, że o tym czy prawo zostało złamane decydują, jak na razie w moim kraju, niezależne sądy, a nie sanatorzy RP.

 Jednoznacznie Pani wypowiedź ocenił na łamach jednego z blogów były ordynariusz diecezji bp. Adam Dyczkowski cytuję „To jest arcypodłe, a ja jestem całym sercem po stronie tych ludzi. Dla nas katolików życie jest rzeczą świętą i będziemy zawsze go bronić, bez względna to, jak będą to atakować inni nieodpowiedzialni ludzie”.

 W oświadczeniu opublikowanym przez Panią w dniu 14 sierpnia napisała Pani (cyt. fragm.): „Moja wypowiedź miała na celu pokazanie, iż lubuska policja w należyty sposób wykonywała swoje obowiązki służbowe. Zgodnie z literą prawa zakazane jest wykorzystywanie treści nieobyczajnych, a także wykorzystujących symbole faszystowskie”.

 Konkludując Pani tok myślenia: Lubuska policja dobrze zrobiła zatrzymując obrońców życia, bo propagowali oni faszyzm, ale mimo to, w Pani opinii nie są oni faszystami.

Myślę, że zawiłość toku Pani rozumowania i poziom absurdu, na który się Pani wzbiła skutecznie uniemożliwia mi dalszą polemikę z Panią, nie tylko, jako senatorem RP, ale osobą rozumiejącą podstawowe wydarzenia otaczającej nas rzeczywistości.

 Oburzające jest jedynie to, że nie potrafi się Pani przyznać do tego, co sama Pani publicznie powiedziała i przeprosić obrońców życia.

 

 Sebastian Pieńkowski

 Gorzów Wielkopolski, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment