//
czytasz właśnie...

Regionalia

Przymrużonym okiem na stan wojenny

Poniżej zamieszczone informacje pochodzą z „Serwisu wewnętrznego”
wydawanego od lutego 1982 r. przez Komitet Wojewódzki Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gorzowie. Według autorów tej
czerwonej bibuły zamieszczane w niej informacje były „na pograniczu
poufności”, a pochodziły od organizacji PZPR z województwa
gorzowskiego i Terenowych Grup Operacyjnych, czyli od komisarzy
wojskowych.

Nr 22, 4.03.1982

Międzyrzecz. Dnia 26 lutego podczas otwartego zebrania POP we wsi
Kaława jego przebieg usiłował zakłócić ob. Józef Syrycza. Nawoływał
on do zbojkotowania zebrania oraz ubliżał przedstawicielom władz
miejsko-gminnych. Następnego dnia został zatrzymany przez MO
i w trybie doraźnym ukarany przez Kolegium Orzekające dwoma
miesiącami aresztu.
2 marca pojawiła się duża ilość ulotek w tej samej wsi [Kaława]:
„Precz z partią i Jaruzelskim”, „Breżniew to świnia”. Dokonane
ustalenia wykazały, że sprawców należy szukać w miejscowej szkole.
Okazało się, że większość uczniów klasy VII ma wyrysowane w zeszytach
znaki „Polski Walczącej”, czy kontury granic Polski z trupią czaszką.
Jeden z uczniów podał, iż wspólnie z dwoma innymi wykonał na
obelisku upamiętniającym rocznicę wyzwolenia wsi szereg napisów oraz
Znaków swastyki. Wychowawca – Jan Wartecki – nawoływał rolników do
bojkotu dostaw zboża. Jan Sulej prowadzi zbiórkę składek na
„Solidarność”. Na terenie PGR w słynnej wsi Kaława znaleziono niewypały
z okresu II Wojny Światowej. Dokonano zmiany na funkcji
przewodniczącego M-G KKP (miejsko-gminna komisja kontroli partyjnej).
Tow. Fabis złożył rezygnację, wybrano tow. Zygmunta Wesołowskiego.
W wyniku agitacji prowadzonej na otwartych zebraniach partyjnych
rolnicy z czterech wsi zadeklarowali sprzedanie państwu w terminie
do 15 bm. 10.660 kg ziarna.

Nr 21, 3 marca 1982

”Drawno – w PGR Święciechów i wsi prawie cała miejscowa ludność nie
akceptuje  stanu wojennego. Są głosy, że będzie się „rezać Lachów”.
Większość mieszkańców  tej wsi to przesiedleńcy z akcji „W”.

Dobiegniew. Ob. Ryszard Nowakowski z Tuczarni, były przewodniczący KZ
„Solidarność” wyzywa członków od czerwonych, używa wobec nich
wulgarnych  określeń. Brak słodyczy na pokrycie kartek.”

Nr 16, 24.02.1982

”Sulęcin. Nauczycielka 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 1, ob. Tymińska
podczas  lekcji następująco komentuje wydarzenia zachodzące w naszym
kraju: „Wałęsa został aresztowany niesłusznie, gdyż działał dla dobra
Polski”, „Wojsko przebrane w mundury MO bije robotników”,
„Członkowie PZPR to najgorszy element w kraju”. Wszystkie prowadzone
przez nią lekcje są nacechowane wrogością do ustroju i partii.

Deszczno. Na przystanku PKS we wsi Bolemin wymalowano farbą słowo
„Solidarność” oraz znak „Polski Walczącej”. Przez tydzień nie były one
usuwane.

Pełczyce. Do I sekretarza KMiG PZPR tow. J. Zabłockiego przesłano pocztą
anonim wykonany na odwrocie apelu miejscowego OKON zawierający
tekst: „Możecie tym podetrzeć sobie dupę – wy czerwone świnie,
jeszcze się z wami policzymy, a tego  byka Zawłockiego powiesimy
na rynku na latarni”.”

Nr 7, 15.02.1982

”Barlinek – W ZSZ i w łaźni ZUO „Bomet” znaleziono ulotki, ponadto
w szafce na odzież ob. Zwolińskiego – członka partii pracownika ZUO
„Bomet” znaleziono kawałek tektury z napisem „Ty h…, kapusiu
czerwony – zginiesz”.”

Nr 4, 11.02.1982

”Pełczyce – postuluje się o przysłanie przedstawicieli wydz. PG KWMO,
ponieważ w UMiG skradziono pieczątkę w wyniku czego zakupiono
poza kartkami 500 l wódki. Myślibórz – w ostatnią niedzielę w czasie
kazania ks. Deja poinformował wiernych, że SB przeprowadziła
z nim rozmowę. Zaofiarował się, że w razie potrzeby może również
odprawić mszę za SB.”

Nr 27, 10.03.1982

”Deszczno – w dalszym ciągu są sygnały, że ob. Karaś (wozak mleka)
prowadzi wrogą działalność wśród ludności. Wymieniony ma
14 hektarowe gospodarstwo i  zajmuje się dodatkową pracą.
Żona wymienionego w czasie jego internowania codziennie
interweniowała u TGO, że nie może sobie dać rady z gospodarstwem.
Jest wielu takich, którzy mają po 2-4 ha ziemi i chcieliby ze względu
na złą sytuację materialną podjąć dodatkową pracę. Komisarz jest
zdania, że należy rozważyć sprawę powierzenia funkcji wozaka
komu innemu.”

wybrał Rafał Zapadka

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment