//
czytasz właśnie...

Afera budowlana

Gothan Wielkopolski (6)

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Współczesna opowieść o Gorzowie w odcinkach.

Sygn. akt II K 54/08 (ciąg dalszy)

„Zawyżenie stawek na TS przez Korskiego – stan faktyczny.
Z. Małyszko znał się z A. Korskim od lat, z czasów, kiedy A. Korski nie był jeszcze wiceprezydentem Gorzowa Wlkp. A. Korski popierał Z. Małyszko w jego przedsięwzięciach budowlanych w czasie, kiedy był wiceprezydentem. Przestał go popierać w momencie, kiedy został wojewodą. Przychylność A. Korskiego przejawiała się tym, że podpisał z Z. Małyszko aneks nr 2/97 do umowy dotyczącej realizacji trasy średnicowej, co dla Z. Małyszko oznaczało powrót na tą lukratywną inwestycję. W czasie kiedy A. Korski był już wiceprezydentem Z. Małyszko dwukrotnie pożyczał mu pieniądze, raz w kwocie 30000 zł i raz w kwocie 20000 zł. Do dnia 17.03.2004 r. nie oddał mu tych pieniędzy, a na dzień 12.12.2008 r. pozostała jeszcze niespłacona kwota 10000 zł. […]

Przygotowania do realizacji zadania w postaci budowy trasy średnicowej w Gorzowie Wlkp. trwały już od roku 1990. W dniu 08.05.1990 r. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Gorzowie Wlkp. zawarła umowę nr 5/90 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego Przedsiębiorstwem Państwowym w Gorzowie Wlkp., której przedmiotem było wykonanie części obwodnicy komunikacyjnej w Gorzowie Wlkp. – ul. Rooswelta. Umowa ta była wielokrotnie aneksowana, przy czym aneksy rozszerzały zakres rzeczowy robót oraz czasokres ich wykonania, a także modyfikowały rozliczenia. Aneksami nr 2 do 5 będące inwestorem zastępczym Przedsiębiorstwo Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zlecało kolejne elementy tego zadania już przekształconemu Przedsiębiorstwu Państwowemu w Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Dyrektorem PIM był Janusz Czerny, z członkiem zarządu o decydującym głosie, a później prezesem zarządu PBI Sp. z o.o. był Zygmunt Małyszko. W międzyczasie w miejsce zlikwidowanego inwestora WDDM wstąpił Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Z czasem inwestora zastępczego PIM zastąpiło na tej inwestycji, a w zasadzie inwestycjach członkowie spółki cywilnej Biuro Usług Inżynieryjno-Budowlanych BUDINWEST Janusz Kołosiewicz i Ryszard Suszek (III etap trasy średnicowej). W oparciu o umowę podstawową i aneksy do niej istotnie zmodyfikowano pierwotną treść umowy i wykonano inwestycje umownie określaną jako etapy Trasy Średnicowej: I etap od Ronda Wyszyńskiego przez skrzyżowanie z ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Żwirową, II etap od tego miejsca poprzez skrzyżowanie z ul. Słowiańską do ul. Fredry. III etap od tego miejsca do ul. Myśliborskiej wraz z jej modernizacją i budową dwóch rond. Całość robót I i II etapu oraz część etapu III do wjazdu do CRS Słowianka wykonywała spółka PBI w trybie bezprzetargowym, z wolnej ręki. Następna część na III etapie wykonywała firma STRABAG.

Propozycja podpisania aneksu nr 2/97 do umowy z 1990 r. wyszła od Z. Małyszko, który poszedł z tym pomysłem do ówczesnego prezydenta Miasta Woźniaka. Ten skierował go do A. Korskiego. A. Korski zwołał naradę z udziałem swoim, Z. Małyszko, J. Czerny z PIM oraz kogoś z wydziału inwestycji Urzędu Miasta. Przedmiotem narady była dopuszczalność podpisania aneksu. Nie analizowano tego z punktu widzenia ustawy o zamówieniach publicznych. W wyniku narady J. Czerny zobowiązany został do przygotowania aneksu, co faktycznie zlecił PBI. Fizycznie aneks przygotowali Z. Małyszko i Dolecki. W wyniku przywrócenia finansowania inwestycji na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 5/90 rozpoczęto roboty budowlane w dniu 08.09.1997 r. W tym czasie funkcje zastępcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pełnił Andrzej Korski. W szczególności był on odpowiedzialny za inwestycje miejskie. W dniu 21.10.1997 r. zatwierdził on stawki i wartości w Tabeli Elementów Scalonych na łączną kwotę 1340717,32 zł. Stanowiły one podstawę rozliczeń robót wykonywanych przez PBI Sp. z o.o. stosownie do Aneksu nr 2/97. Zatwierdzenie tych stawek było nieuzasadnione, gdyż faktyczna wartość robót wynosiła 363115,94 zł. W szczególności na zbyt wysokim poziomie ustalone zostały wskaząniki cenotwórcze. Nie dokonując i/lub nie powodując weryfikacji stawek i wartości zawartych w tej Tabeli przez kompetentne służby Urzędu lub inwestora zastępczego PIM nie dopełnił obowiązków weryfikacji tych wartości i niezasadne wypłacenie za wykonane przez PBI roboty kwoty 889890,90 zł. […]”

W następnym odcinku – Uzyskanie przez PBI zamówienia publicznego na III etap budowy trasy średnicowej w trybie z wolnej ręki – stan faktyczny.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment