//
czytasz właśnie...

Pod fasadą

Przed posiedzeniem Knesetu w Polsce

  • Parlament państwa żydowskiego będzie 27 stycznia br. obradował w Polsce! W związku z tym bezprecedensowym wydarzeniem lider Ruchu Narodowego Artur Zawisza stawia następujące pytania:

„Po pierwsze, pytamy publicznie, czy zachowany jest warunek suwerenności poprzez podległość izraelskich służb specjalnych polskim służbom specjalnym. Próba działania eksterytorialnego i samodzielność służb izraelskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byłaby nadużyciem gościnności, co historycznie niejednokrotnie zdarzało się społeczności żydowskiej zamieszkującej Rzeczpospolitą. Suwerenność państwa polskiego wymaga nadzoru naszych służb nad służbami bezpieczeństwa Izraela i podejmowania ostatecznych decyzji w kluczowych sprawach przez stronę polską. W ramach debaty publicznej nie są wykluczone manifestacje czy nawet protesty związane z obradami Knesetu i muszą być one w pełni dopuszczone zgodnie z polskim ustawodawstwem, a bez ingerencji obcych służb, a w szczególności znanych z bezwzględnego postępowania służb izraelskich.

Po drugie, oczekujemy od Knesetu, aby wydał deklarację wzywającą światową społeczność żydowską do odstąpienia od żądań majątkowych wobec Polski. Obecne państwo polskie i obywatele polscy są ofiarami totalitaryzmu odbierającego Polakom własność, wolność, i życie. Dla prawdy historycznej trzeba dodać, iż, niestety, ale totalitaryzmu często związanego z działalnością znaczącej części środowisk żydowskich uczestniczących w instalacji komunizmu i sowietyzacji Polski. Współczesna Polska nie może brać na siebie prawnej, majątkowej i finansowej odpowiedzialności za wywłaszczenia wobec obecnych obywateli innych państw. Można oczekiwać, że Kneset podzieli to stanowisko i wezwie diasporę żydowską, głównie amerykańską i europejską, do powstrzymywania się od żądań, nacisków i szantaży wobec Polski.”

Więcej: http://www.fronda.pl/a/lider-ruchu-narodowego-dla-frondapl-oczekujemy-od-zydow-odstapienia-od-zadan-majatkowych-wobec-polski,33738.html

Discussion

No comments yet.

Post a Comment