//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Przebił szklany sufit

  • Kiszczak z żydokomuną (Geremek, Kuroń, Michnik, Mazowiecki) ustalili przy okrągłym stole, że prawica i ugrupowania narodowe nie zostaną dopuszczone do parlamentu.

Zastawka ta była skuteczna do maja 2014 r. Właśnie Janusz Korwin-Mikke i Nowa Prawica rozwalili szklany sufit. Mają 4 europosłów. Ilu wprowadzą do sejmu? Natomiast drugie ugrupowanie, wzywające do radykalnych zmian, nie zdołało przyciągnąć do siebie tzw. elektoratu protestu – ani młodych, ani starych. Myślę, że Ruch Narodowy dał się omotać wewnętrznej demokracji i na głowę wybrał wieloosobową Radę Decyzyjną, zamiast jednego lidera. Po drugie nie wykrystalizował on jeszcze jasnego oblicza programowego i zatrzymał się w rozwoju na tezie, że polska gospodarka powinna raz być wolnorynkowa, raz socjalna, ale zawsze zgodna z interesem narodowym. Wprowadzenie tego postulatu w życie oczywiście skończy się socjalizmem i ingerencją państwa, czyli w efekcie system będzie działał podobnie jak obecnie.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment