//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Pieńkowski na prezydenta Gorzowa!

  • W marcu 2014 r. gupa mieszkańców Gorzowa zawiązała Komitet Obywatelski poparcia kandydatury Sebastiana Pieńkowskiego na prezydenta Gorzowa Wlkp.

Należą do niego ludzie różnych zawodów i wieku. Są lekarze, przedsiębiorcy, emeryci, członkowie organizacji katolickich i stowarzyszeń, byli działacze Ruchu Młodzieży Niezależnej, kombatanci Armii Krajowej i byli więźniowie polityczni. Komitet Obywatelski zwołał 2 kwietnia br. konferencję prasową. W jego imieniu: Anna Cetnar, Rafał Zapadka, Janusz Gabryniewski, Stanisław Bieda przedstawili następujące oświadczenie:

 Proponujemy gorzowianom wybranie w nadchodzących wyborach na urząd prezydenta miasta pana radnego Sebastiana Pieńkowskiego. Wyrażamy przekonanie, że wykształcenie, zdobyte w pracy samorządowej doświadczenie oraz bezkompromisowe dążenie do wyeliminowania korupcyjnego układu rządzącego naszym miastem oraz obniżenia podatków i danin lokalnych stanowią wystarczającą rekomendację do objęcia przez Niego funkcji gospodarza Gorzowa Wlkp.

Ponadto zapowiedzieli, że treść tego oświadczenia będą rozpowszechniać wśród gorzowian wraz z życiorysem radnego Sebastiana Pieńkowskiego.

Ten Komitet Obywatelski jest pierwszą w historii Gorzowa oddolną inicjatywą wykreowania, bez oglądania się na funkcjonariuszy partyjnych, kandydata na urząd prezydenta.

Pod powyższym oświadczeniem podpisali:

Rafał Zapadka, www.przewietrzyc-gorzow.pl

Anna Cetnar, prezes Akcji Katolickiej w Gorzowie

Janusz Gabryniewski, przedsiębiorca

Stanisław Bieda, założyciel UPR w Gorzowie

Ireneusz Wójcik, lekarz

Jerzy Klincewicz, Komitet Ochrony Polskiej Ziemi „Placówka”

Kazimierz Sokołowski, przedsiębiorca,  b. działacz RMN i WiP

Tomasz Bicki, przedsiębiorca,  b. działacz RMN i WiP

Krzysztof Ozga, przedsiębiorca

Władysław Czyżewski, prezes Związku Byłych Więźniów Politycznych

Bogusław Mucha, prezes oddz. lubuskiego Światowego Związku Żołnierzy AK

Zdzisław Kostrzewa, działacz biura Radia Maryja

Janusz Gadomski, lekarz

Wojciech Beker, prezes stowarzyszenia „Równi wobec prawa

Franciszek Iwko, wiceprezes stowarzyszenia „Równi wobec prawa”

Stanisław Hutorowicz

Zdzisław Urbanowski

Jerzy Dominik

Edward Mikołajko

Kazimierz Grzybowski

Wiesława Zawadzka

Krzysztof Dębczyński

Teresa Śmigasiewicz

Maria Kaak

Andrzej Puchała

Józef Listowski

Discussion

No comments yet.

Post a Comment