//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Nie zgadzają się z przebudową alejek

  • Fundacja Kota Dziwaka, Grzegorz Andrzej Witkowski i Marta Bejnar-Bejnarowicz organizują protest przeciwko planowanej przebudowie odcinka ul. Marcinkowskiego pomiędzy ul. Myśliborską a Matejki, zwanego potocznie Alejkami, w Gorzowie.

Grzegorz Andrzej Witkowski  wystosował do prezydenta Gorzowa następującą petycję.

„W związku z planowaną przebudową odcinka ul. Marcinkowskiego pomiędzy ul. Myśliborską a Matejki, zwanego potocznie Alejkami, jako mieszkaniec tej okolicy jestem głęboko zaniepokojony ingerencją ww. przebudowy w szeroko rozumianą kulturę tego miejsca. Ten zielony zakątek ma ponad stuletnią historię i tradycję. I choć jest trochę zapuszczony, zapewnia chwilę wytchnienia głównie osobom starszym czy spracowanym robotnikom. Krótko mówiąc, Alejki to miejsce, które ma misję. To prawda, że należy je naprawić i przeorganizować. Ale czy musi się to odbyć kosztem 27 drzew? Przez ich wycięcie wytnie się też ducha i klimat miejsca. […]

W okresie jesiennym przeprowadziłem wywiad nie tylko wśród okolicznych mieszkańców. Większość osób, z którymi rozmawiałem, podzieliła moje zdanie i zadeklarowała poparcie petycji, wnoszącej o wstrzymanie prac, przeprowadzenie konkursu na pomysł rewitalizacji oraz stworzenie projektu odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności. Ze względu na powyższe zwracam się do Zarządzających Miastem Gorzów Wlkp. w osobie prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka i Rady Miasta z następującymi pytaniami:

1.Czy został przeprowadzony wywiad oraz konsultacje społeczne określające charakter Alejek, jego kulturę i historię?

2. Dlaczego nie ogłoszono konkursu na pomysł rewitalizacji tego terenu?

3. Ile kosztowało sporządzenie projektu?

4. Dlaczego projektant nie uwzględnił w projekcie przesłanek, tj.: historia miejsca, lokalna kultura, obecne funkcje i użyteczność miejsca, względy ekologiczne i skupił się wyłącznie na aspekcie drogowym?

5. Na jakiej podstawie projektant zadecydował o wycince 27 drzew, która drastycznie i diametralnie zmieni charakter tego miejsca?

6. Jaką kwotę przewiduje Inwestor na realizację projektu?

7. Czy realizacja projektu jest wpisana do budżetu Miasta na rok 2014?

W imieniu swoim i niżej podpisanych składam petycję, by Zarządzający Miastem wstrzymali realizację istniejącego projektu i wzięli pod uwagę inne rozwiązanie: stworzenia tam przyjaznego lokalnej społeczności terenu z miejscami do rozrywki i wypoczynku dla starszych i młodszych, bez niszczenia tego jednego z ostatnich pomników Miasta Parków, jakim kiedyś był Gorzów.

Postuluję o:

1. Wstrzymanie prac remontowych, w tym wycinki drzew.

2. Ogłoszenie konkursu na pomysł rewitalizacji Alejek […].

3. Zaproszenie do Jury konkursu historyków, architektów i przedstawicieli społeczności Gorzowa – ludzi znających się i pasjonujących pięknem Naszego Miasta.

4. Przeprowadzenia konsultacji inżynieryjnych dotyczących możliwości remontu pasów jezdnych, uwzględniającego zachowanie drzewostanu oraz oryginalnego bruku.

5. Zmianę projektu remontu Alejek, z uwzględnieniem pomysłu, który wygra konkurs oraz zachowania oryginalnego bruku.

6. Szybkiego przeprowadzenia remontu zgodnie z nowym projektem. […]”

 

Można też złożyć swój podpis przez internet na http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10339

Discussion

No comments yet.

Post a Comment