//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Organizują się młodzi gorzowianie

Szalejące w Polsce i w Europie tendencje lewicowe, które za nic mają tradycję, patriotyzm, Kościół i rodzinę zmuszają nas do podjęcia działań mających na celu przeciwstawieniu się współczesnej agresywnej nagonce na konserwatywne i niezmienne wartości.

Uparcie lansowany przez część mediów model światopoglądowy opiera się na laicyzacji i pogardzie patriotyzmu, jako jednej z elementarnych idei. Osoby szczycące się swym przywiązaniem do historii, czczące bohaterów narodowych są w bezpardonowy sposób ośmieszane, zaś wszelkie patriotyczne inicjatywy pomijane milczeniem. Tym samym eksponowane są wszelkiej maści dewiacje na czele z homoseksualizmem. Próbuje nam się wmówić, iż nowoczesność wymaga od nas akceptacji wynaturzeń i odrzucenia swej tożsamości narodowej.

Długotrwała kampania medialna przedstawia ludzi prawicy, jako oszołomów i faszystów, dyskredytując ich (oraz głoszone przez nich wartości) w oczach społeczeństwa. Państwo w coraz bardziej bezczelny sposób ingeruje w nasze życie, nasilając inwigilacje obywateli. Sytuacja w kraju, która zwraca uwagę na wszechobecny bałagan i absurd, bierność władzy wobec palących problemów, jej wrogość do kultywowania idei patriotycznych, zmusza nas do podjęcia działań.

Ostatnia manifestacja w Święto Flagi oraz pokaz filmu „Historia Roja” pokazały, iż wbrew temu co się sądzi Gorzów nie jest enklawą lewicy. Okazuje się, iż ogromna ilość ludzi identyfikuje się z naszymi poglądami. Toteż postanowiliśmy doprowadzić do swoistego scementowania środowiska prawicowego w Gorzowie. Wierzymy, iż w imię wspólnych idei ukażemy jedność i zrozumienie w oporze przeciwko nagonce na nienaruszalne wartości, w imię których walczono o wolną Polskę. Nie jesteśmy oszołomami czy radykałami, lecz w imię szeroko rozumianej troski o normalność ojczyzny i społeczeństwa chcemy walczyć z siłami usiłującymi narzucić nam zgubne dla Polski i obywateli lewicowe nurty.

Jeśli sprzeciwiasz się laicyzacji i medialnej kampanii wymierzonej w prawicowy system wartości, nie zgadzasz się na lansowanie wynaturzeń w imię rzekomej „nowoczesność”, doceniasz polską historię i poczucie patriotyzmu, zarazem mając dość ośmieszania go i pomijania w mediach, jeśli masz dość ingerencji władzy w Twoje życie, ceniąc wolność jednostki, pragniesz wolności gospodarczej i ograniczeniu barier w przedsiębiorczości, jeśli bliskie są ci konserwatywne, konserwatywno-liberalne, narodowe wartości – przyjdź i poznaj ludzi o podobnych poglądach. Poczujmy jedność ludzi prawicy w Gorzowie i pokażmy, że jest nas bardzo wielu…

Mateusz Muchel

 

Mateusz Muchel, Michał Zieliński i Mateusz Kowalczyk zapraszają na organizacyjne spotkanie sympatyków Kongresu Nowej Prawicy oraz idei wolnościowych i prawicowych w Gorzowie Wlkp. Szczegóły wkrótce.

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment