//
czytasz właśnie...

Gorzów Wielkopolski

Mirosław Raiter: Dobra wiadomość

  • Na tę informację czekało całe środowisko konserwatywno-wolnościowe w naszym województwie. 11 lipca 2014r. prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke mianował Rafała Zapadkę prezesem Regionu Lubuskiego.

Jest to bardzo dobra wiadomość. Rafał Zapadka to niekwestionowany lider lubuskiego środowiska konserwatywnych wolnościowców. W stanie wojennym aktywny działacz podziemia. Był przeciwny okrągłostołowemu porozumieniu lewego skrzydła „Solidarności” z przepoczwarzającymi się komunistami. Ponad 20 lat był członkiem Unii Polityki Realnej, możliwie wszędzie propagując idee wolnego rynku w oparciu o konserwatywny fundament Dekalogu.

Jest on pomysłodawcą ponadpartyjnego Marszu Flagi , który już corocznie odbywa się 2 maja w Gorzowie Wlkp. i na stałe wpisuje się jako wydarzenie polityczne miasta. Od dwóch lat prowadzi portal „Przewietrzyć Gorzów” o jednoznacznym, konserwatywnym zabarwieniu. Wielokrotnie był organizatorem lub współorganizatorem spotkań z osobami ze świecznika polskiej polityki lub dziennikarstwa. Wystarczy wymienić red. Stanisława Michalkiewicza, prof. Andrzeja Zybertowicza, red. Wojciecha Sumlińskiego czy Janusza Korwin-Mikke. Ostatnią inicjatywą R. Zapadki było powołanie Komitetu popierającego Sebastiana Pieńkowskiego jako kandydata na prezydenta Gorzowa Wlkp. Tą inicjatywą pokazał, że nie ma uprzedzeń do innych partii politycznych, nawet jeżeli mają odmienne zabarwienie ideologiczne. Na pierwszym miejscu stawia zawsze interes mieszkańców miasta. Niestety ta inicjatywa została storpedowana przez starych wyjadaczy partyjnych z PiS-u, którzy postawili na człowieka nie mającego najmniejszych szans w konfrontacji ze stara gorzowską komuną.

Nowy prezes Regionu jest osobą kreatywną. Wystarczy przypomnieć, że w 2011 r. jako odpowiedzialny za zbiórkę podpisów KNP w woj. lubuskim zorganizował 300 osób, które zebrały 7 tys. popierających podpisów w ciągu 7 dni. Lubuska KNP pierwsza w Polsce zarejestrowała listy kandydatów do Parlamentu Rzeczpospolitej.

Nominacja dokonana przez Korwina-Mikkego to gwarancja, ideowego i organizacyjnego porządku. Jest też pewność, że do KNP nie przenikną osoby zadaniowane przez służby lub zwykli karierowicze, którzy chcą wykorzystać wzrastającą popularność KNP dla własnych egoistycznych celów.

Oczywiście jeden człowiek nie jest w stanie obalić całkowicie zepsutego pookrągłostołowego system. Trzeba wykonać dużo osobistej pracy, aby Polska stała się normalnym państwem. I to jest zadanie dla członków i sympatyków Nowej Prawicy. Najbliższą nadarzającą się okazją będą listopadowe wybory samorządowe. Dobrze wykonana praca na jesieni może zaowocować kilkudziesięcioosobową reprezentacją w polskim parlamencie.

 Mirosław Raiter

Discussion

No comments yet.

Post a Comment