//
czytasz właśnie...

Afera budowlana

Gothan Wielkopolski (13)

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Współczesna opowieść o Gorzowie Wlkp.

Ten fragment uzasadnienia nieprawomocnego wyroku obejmuje strony od 70 do 77:

- AJP „Marchand” s.c. – wyjaśnienia oskarżonych (s. 70)

- PBI pozostałe – wyjaśnienia (s. 73).

Ocena dowodów

- Relacje osobiste – rozważania (s. 74)

- Organizacja urzędu miasta Gorzowa Wlkp. – ocena dowodów (s. 74)

- Opinie biegłej T. Paczkowskiej (s. 74)

- „PBI’ sp. z o.o. – rozważania (s. 76)

 

Kliknij tu i czytaj.

Discussion

One Response to “Gothan Wielkopolski (13)”

  1. To dokuemnty rzucają światło na sytuację gospodarczą naszego kraju. Już wiem dlaczego jest w nim tak wiele aptek.

    Natomiast w dniu 12 lutego 2007 r. Mirosław Cz. skierował do Prokuratury pismo, w którym odwołał swoje wyjaśnienia złożone w 04.02.2004 r. w całości. W piśmie tym podniósł, iz wyjaśnienia złożył bezpośrednio po pobycie w szpitalu w Poznaniu na Oddziale Chirurgii Ogólnej, w czasie gdy był jeszcze pod wpływem stosowanych wobec niego środków farmakologicznych, w tym psychotropowych. Stąd tez złożone przez niego wówczas vvyjaśnienia uważał za nieważne, gdyż zostały złożone w stanie wyłączetjącym swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.
    Przed Sądem oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, potwierdzając powyższe stanowisko. Stwierdził, iz początkowe wyjaśnienia złożył będąc cięzko chory i biorąc środki przeciwbólowe i uspokajające. Nie pamiętał, jakie to były leki. Jak twierdził, był wtedy niezdolny do logicznego myślenia.

    Posted by Aptekarz_CIA | 15 kwietnia 2012, 08:48

Post a Comment