//
czytasz właśnie...

Pod fasadą

Era kolonizacji Polski się skończyła – kto to powie?

  • Premier Węgier Viktor Orban powiedział na sesji parlamentu „Dla zagranicznych firm na Węgrzech zakończyła się era kolonizacji. … Węgry są niepodległym, suwerennym państwem. Era kolonizacji się skończyła. Dla nas sprawą rangi państwowej jest obniżenie opłat za media, likwidacja reżimu spłacania kredytów walutowych oraz ratowanie rodzin i ich domów. … Banki i duże przedsiębiorstwa korzystające na Węgrzech z pozycji monopolisty muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Kiedyś miały silną pozycję i rządy socjalistyczne kłaniały się przed ich potęgą, ale teraz to my jesteśmy ci silniejsi. To one muszą się dostosować do Węgrów, a nie na odwrót”.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment