//
czytasz właśnie...

Pod fasadą

Czekoladowy prezydent wykonuje rozkazy

  • „… snop światła na głównego aktora kijowskiej demokracji, nowego prezydenta Poroszenkę, który jest nie tylko miliardowym oligarchą, finansującym Majdan, największym na wschodzie producentem czekolady, ale także od wielu lat wytrawnym politykiem, sprawującym onegdaj tak wrażliwe funkcje, jak ministra spraw zagranicznych.

[…]Rutynowo publicyści zwracają swe baczne analityczne spojrzenia na pierwszą oficjalną podróż zagraniczną nowej głowy państwa i pierwsze jego oficjalne działania, aby prognozować, zazwyczaj dość trafnie, kierunek jego polityki. Ja postąpię trochę odmiennie, wiedząc iż Poroszenko jest figurantem, realizującym grę już wcześniej ustaloną.

Spójrzmy zatem na pierwszą podróż zagraniczną nowego prezydenta, na krótko przed jego oficjalnym wyborem. Odbyła się ona pod koniec kwietnia, a jej punktem przeznaczenia była… Jerozolima.

W Izraelu kandydat do prezydentury na Ukrainie odbył serię spotkań z najwyższymi rangą politykami, w tym z premierem Netanjahu oraz ministrem spraw zagranicznych Libermanem, zatem można powiedzieć, że istotnie była to pierwsza oficjalna podróż głowy państwa, sądząc z protokołu dyplomatycznego, bowiem premier i minister SZ z zasady spotykają się co najmniej z równymi rangą.

Nie sam protokół jest jednak najważniejszy, a sam fakt odbycia tej tajnej podróży, tuż przed oficjalną inauguracją. Wizyta ta, choć odbyta w tajemnicy, jednak była ze strony izraelskiej całkiem formalna, co więcej dyskutowano podczas niej kluczowe zagadnienie geopolityczne całej majdanowej rewolucji, a mianowicie sprawa wzajemnych stosunków Ukrainy i Rosji.

[…]Izrael jest jeśli nie głównym, to jednym z głównych rozgrywających w obecnej wojnie domowej i ukraińsko-rosyjskiej, bowiem w innym wypadku nie byłoby ani półoficjalnej podróży Poroszenki, ani tym bardziej tego kuriozalnego błogosławieństwa „normalizacji stosunków między Ukrainą i Rosją”, które jest de facto ezopowym sformułowaniem całkowitego poparcia Kijowa w wojnie z Moskwą.”

Więcej: http://zezorro.blogspot.com/2014/07/kim-jest-czekoladowy-krol-patroszenko.html

Discussion

No comments yet.

Post a Comment