//
czytasz właśnie...

Pod fasadą

Chcą zamienić Donbas w obóz koncentracyjny

  • W sieci ujrzało światło dzienne tajne opracowanie z 7 czerwca br. amerykańskiej korporacji RAND, sporządzone dla władz Ukrainy. Jest ono scenariuszem pacyfikacji i działań „wychowawczych” w Donbasie.

Fragmenty opracowania przetłumaczył Marek Głogoczowski.

„Przewidywane stadia operacji wojskowej.

Pierwsze Stadium: izolacja regionów Doniecka i Ługańska.

Zważając, że każdy mieszkaniec regionów Ługańska i Doniecka miał wystarczającą ilość czasu oraz możliwości by opuścić rejom walk, ktokolwiek w nim pozostał winien być traktowany jako wspólnik zamieszek lub nawet ich uczestnik.

Prawo wojenne winno być zastosowane w regionach, które się zbuntowały. Funkcjonowanie wszystkich lokalnych władz winno zostać zakończone, konstytucja zawieszona. Należy wprowadzić bezpośrednie rządy prezydenckie.

Rejon ma zostać otoczony przez wojsko i całkowicie odcięty od dopływu dóbr oraz ludzi, zarówno do niego jak i z niego. Specjalną uwagę należy poświęcić rejonom graniczącym z Rosją. Usługi radiowe, Internet oraz telefony komórkowe w tym regionie winny być wyłączone. Godzina policyjna ma obowiązywać między 20.00 a 6.00. Międzynarodowy zespół medialny pracujący w tym regionie ma zostać poddany specjalnym procedurom.

Stadium drugie. Oczyszczenie.

Krąg wokół powstańców winien być zaciskany stopniowo. Ataki naziemne winne być poprzedzane atakami z powietrza przeciw stanowiskom artylerii oraz zgrupowań wojskowych. Nie należy wykluczyć użycia w pewnych sytuacja broni niekonwencjonalnych, a to w celu zmniejszenia strat wśród naszego własnego personelu.

Osiedla maja być wyzwalane jedno po drugim, z wejściem wpierw jednostek pancernych i zniszczenia kieszeni oporu, strzelając do wszystkich posiadających broń. Następnie winna wejść piechota zabierając wszystkich mężczyzn do obozów internowania. Ktokolwiek będzie się sprzeciwiał winien być rozstrzelanym na miejscu. Dzieci w wieku poniżej 13 lat i ludzie starsi niż lat 60 winni być przeniesieni do specjalnie wyposażonych ośrodków oddalonych od miejsc operacji antyterrorystycznej.

Obozy internowania winny być oddalone od miejscowości, które zostały oczyszczone i strzeżone przez straże ideologicznie pewne. Ludzie mający na sobie ślady zaangażowania w walkach, odciski broni, rany postrzałowe i inne, ślady na ciele lub ubraniu prochu oraz oliwy do broni, winny być postawione przed sądem wojennym i osądzone za separatyzm i terroryzm. Po dwóch miesiącach internowania, inne osoby winne być zwolnione, by mogły powrócić do swych miejsc zamieszkania, gdzie będą trzymane pod nadzorem przez siły bezpieczeństwa (operację wojskową planuje się zakończyć przed 1 września 2014.)

Stadium 3. Z powrotem do normalności

(Planowane zakończenie tej operacji 1 stycznia 2015; po prostu Donbas, z jego ludnością 5-7 milionów ludności, ma się zamienić w KONZENTRATIONSLAGER DONBAS, gdzie będzie praktykowane bardzo brutalne PRANIE MÓZGÓW i do którego to obozu „Arbeit macht Frei” żaden zagraniczny dziennikarz nie będzie dopuszczony.)”

 Więcej: http://markglogg.eu/?p=779

http://marucha.wordpress.com/2014/07/10/projekt-korporacji-rand-donbas-jednym-wielkim-obozem-koncentracyjnym-dla-5-7-milionow-jego-mieszkancow/#more-43379

Discussion

No comments yet.

Post a Comment