//
czytasz właśnie...

Pod fasadą

Andrzej Wayda: Żydów w Polsce nie ma …

 

ale wśród „młodych, wykształconych, z wielkich miast” utrzymuje się moda na bycie Żydem.
 
Dowiadujemy się z tygodnika „Wprost”, że bycie żydem  jest na topie: najlepiej być młodym, wykształcony  i … z mycką na głowie. Wielu poszukuje żydowskich korzeni, bo chce przynależeć do elity (pewnie jeszcze bardziej poszukiwane są nieistniejące testamenty żydowskie). Według „Wprost” dla wielu ludzi marzenie o byciu Żydem staje się odtrutką na pospolitość. Modyfikacji na pewno ulegnie słynne powiedzenie i będzie  brzmiało:   6 milionów SMS-ów wysłali młodzi  wykształceni (Żydzi), aby poprzeć PO. (http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wprost-rosnie-liczba-osob-deklarujacych-sie-jako-z,1,5467722,wiadomosc.html)

Tymczasem według ostatniego spisu powszechnego Żydów w Polsce nie ma, jeśli nie liczyć tych 1636 ujawnionych w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r..
 
Internauta „greg” przypomina pracę Stanisława Staszica z 1818 r. O przyczynach szkodliwości Żydów.

Można m.in. w niej przeczytać:

„Żydzi byli zarazą wewnętrzną, zarazą ciągle polityczne ciało słabiącą i nędzniącą”. Staszica oburzało to że Żydzi za gościnność Polaków odwdzięczyli się niszczeniem Polski: „tamują w narodzie wzrost przemysłu, rękodzieła, fabryk i rzemiosła”.

Destruktywna działalność Żydów wynikała z tego że Żydzi zajmowali się tylko tym co dawało im szybki, duży i łatwy zarobek (80% Żydów zajmowało się szynkarstwem a 20% handlem lub rzemiosłem).
Według Staszica Żydzi nic nie tworzyli, pasożytowali na innych i prowadzili działalność przestępczą, niszczą Polskę i Polaków, przynosili nędze i zepsucie. … napełniało [go] odrazą też to, że Żydzi rozpijali Polaków, rozpowszechniali alkohol co prowadziło do zniszczenia społeczeństwa i władz umysłowych Polaków (refleksu, pamięci, rozwagi i kontroli nad ciałem), rozpijali nawet dzieci. …

Szowinistyczna tożsamość Żydowska.

(…) Zdaniem Staszica Polacy szanowali religijne tradycje Żydów podczas gdy Żydzi nie mają szacunku dla tradycji katolickich. Polacy byli tolerancyjni dla Żydów, Żydzi pełni nienawiści do nie Żydów.
Żydzi szkalowali nie Żydów, kłamali na temat nie Żydów. (…)

Postulaty samoobrony narodowej. (…)

Stanisław Staszic postulował by: zakazać Żydom pracy w instytucjach państwowych, ograniczyć role rabinów tylko do posługi religijnej (zakazać rabinom działalności poza religijnej), zakazać składania przysiąg w instytucjach Żydowskich, zakazać instytucjom Żydowskim operacji finansowych (co uniemożliwi korumpowanie władz przez Żydów), zakazać Żydom tajnej działalności. (…)zakazać Żydom pracy w instytucjach państwowych, ograniczyć role rabinów tylko do posługi religijnej (zakazać rabinom działalności pozareligijnej), zakazać składania przysiąg w instytucjach żydowskich, zakazać instytucjom żydowskim operacji finansowych (co uniemożliwi korumpowanie władz przez Żydów), zakazać Żydom tajnej działalności. (…)”.

Andrzej Wayda

(tekst zamieszczony przez „greg” jest tożsamy z http://polonuska.wordpress.com/2011/04/13/stanislaw-staszic-o-przyczynach-szkodliwosci-zydow/)

Discussion

No comments yet.

Post a Comment