//
czytasz właśnie...

Pod fasadą

Andrzej Wayda: Rząd i prezydent, którzy nienawidzą Polski i Polaków

 

 

  • Z obawy przed buntami Polaków przeciwko coraz większemu zniewoleniu i zubożeniu, prezydent Bronisław Komorowski (którego roczne utrzymanie kosztuje więcej niż utrzymanie dworu królewskiego w Anglii) zatwierdza kolejną ustawę, uchwaloną przez Sejm, wymierzoną przeciwko Polakom.

Dokonania z ostatnich lat:
- wydłużenie okresu przymusowego płacenia podatku ZUS skierowane przeciwko staruszkom i starcom
- znaczne podniesienie wysokości podatków ZUS (średnio każdej osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ZUS rabuje co 3 lata nowe, średniej klasy, auto – cena auta jest równoważna płaconemu podatkowi ZUS w okresie tych 3 lat)
- zrabowanie i upaństwowienie oszczędności emerytalnych młodych Polaków wpłaconych do OFE
- zrabowanie blisko 50% zasiłku pogrzebowego
- przymus emigracji ekonomicznej dla ponad 3 mln Polaków
- około 50% bezrobocie ludzi młodych pozostałych w Polsce
- brak dostępu do leczenia zdrowotnego (wielomiesięczne, a nawet wieloletnie kolejki oczekiwania na badania czy zabieg)
- najdroższe w Europie i prawie 3 razy droższe niż w USA energia elektryczna, gaz i pozostałe paliwa
- najdroższej wybudowane drogi i autostrady (koszt dużo większy niż w Niemczech, przy płacach w Polsce kilka razy mniejszych niż na Zachodzie)
- osłabienie obronności Polski i sprowadzenie funkcji Wojska Polskiego do funkcji firmy ochroniarskiej

Oczywiście to tylko niektóre z posunięć, mających na celu nałożenie większego jarzma na Polaków i wynarodowienie Polski.

Teraz władza w każdej chwili może wezwać funkcjonariuszy innego państwa, by zaprowadzili porządek na polskich ulicach, np. podczas antyrządowej manifestacji – twierdzi „Gazeta Polska Codziennie”. Według niej pozwala na to wchodząca za kilka dni w życie ustawa o „bratniej pomocy”, która przyznaje obcym służbom wykorzystywanym na terenie Polski prawo do noszenia własnych mundurów, wwozu i posiadania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

 Andrzej Wayda

Czytaj: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-polska-codziennie-obce-sluzby-na-ulicach-polski/xtt4n

Discussion

No comments yet.

Post a Comment