//
czytasz właśnie...

Afera budowlana

Gothan Wielkopolski (2)

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

Przewietrzyć Gorzów Wielkopolski

W nieprawomocnym wyroku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. 8 lipca 2011 r.:
1. Mirosława Czerepowskiego skazał na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata i grzywnę 100 stawek dziennych po 30 zł każda.
2. Waldemara Kałużnego skazał na grzywnę 100 stawek dziennych po 20 zł każda, orzekł zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem podmiotami gospodarczymi na okres 2 lat.
3. Zygmunta Małyszko skazał na 3 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na 8 lat, 200 stawek dziennych po 20 zł każda, orzekł zakaz zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem podmiotami gospodarczymi na okres 5 lat,
4. Ryszarda Jana Suszka skazał na 5 lat pozbawienia wolności, orzekł zakaz wykonywania funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za mienie oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pełnieniem funkcji inżynierskich na budowach na okres po 7 lat, orzekł przepadek korzyści majątkowej z przestępstwa w kwocie 240000 zł.
5. Jana Kołosiewicza skazał na 7 lat pozbawienia wolności i grzywnę 400 stawek dziennych po 100 zł każda, orzekł zakaz wykonywania funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za mienie oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pełnieniem funkcji inżynierskich na budowach na okres po 9 lat, orzekł przepadek korzyści majątkowej z przestępstwa w kwocie 240000 zł.
6. Janusza Czernego skazał na 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata, orzekł zakaz wykonywania funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za mienie oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pełnieniem funkcji inżynierskich na budowach na okres po 3 lat.
7. Zbigniewa Stanisława Marciniaka skazał na 2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata i grzywnę 100 stawek dziennych po 50 zł każda.
8. Tadeusza Jędrzejczaka skazał na 6 lat pozbawienia wolności i grzywnę 350 stawek dziennych po 50 zł każda, orzekł zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej na okres 8 lat.

Ponadto sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody wobec:
a. Tadeusza Jędrzejczaka, Andrzeja Korskiego, Janusza Czernego i Zygmunta Małyszko solidarnie przez zapłatę na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kwoty 214000 zł.
b. Zygmunta Małyszko i Tadeusza Jędrzejczaka solidarnie przez zapłatę na rzecz Masy Upadłościowej PBI Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. kwoty 400500 zł.
c. Zbigniewa Marciniaka i Tadeusza Jędrzejczaka solidarnie przez zapłatę na rzecz Masy Upadłościowej Z. Marciniak S.A. w Gorzowie Wlkp. kwoty 400500 zł.
d. Władysława Żelazowskiego przez zapłatę na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kwoty 993064,19 zł.
e. Andrzeja Korskiego przez zapłatę na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kwoty 797584,11 zł.

CDN

Sygn. akt II K 54/08 (ciąg dalszy). „Bohaterowie” dramatu.

„Personalia
Mirosław Czerepowski urodził się 18 stycznia 1946 r. w Suliszewie. Posiada wykształcenie zawodowe, jest kierowcą mechanikiem. W/w w od maja 2008 r. przebywa na emeryturze, z którego to świadczenia uzyskuje dochód w wysokości ok. 1220 zł. Nigdzie nie jest zatrudniony i nie posiada majątku. Oskarżony jest żonaty, posiada dwójkę dorosłych dzieci. Nie ma nikogo na utrzymaniu. Dotychczas nie był karany sądownie. Dowód: 1) dane personalne k. 11723, 12889,16784, 2) dane o karalności k. 16550.

Waldemar Kałużny urodził się 05 maja 1959 roku w Wolsztynie. Posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest ekonomistą. W/w zatrudniony jest w Zakładzie Projektowania Usług Komunalnych „Poraj” jako koordynator robót. Oskarżony jest żonaty, posiada jedno dziecko. Nie ma nikogo na utrzymaniu. Dotychczas nie był karany sądownie. […]

Zygmunt Małyszko urodził się 04 sierpnia 1948 roku w Kłecku. Posiada wykształcenie wyższe. Obecnie przebywa na emeryturze i uzyskuje dochód w wysokości 3200 zł brutto. Jest całkowicie niezdolny do pracy. Nie posiada majątku. Oskarżony jest żonaty, posiada dwójkę dzieci. […] Dotychczas nie był karany sądownie. […]

Ryszard Jan Suszek urodził się 04 kwietnia 1955 roku w Lipianach. Posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest inżynierem budownictwa. W/w jest współwłaścicielem Biura Usług Inżyniersko-Budowlanych „Budinwest” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. i uzyskuje dochody w wysokości 8000 – 10000 zł miesięcznie. Posiada ¼ udziału w domu jednorodzinnym w Chwalęcicach oraz ¼ udziału w działce rekreacyjnej położonej w Szarczu. Oskarżony jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Dotychczas nie był karany sądownie. […]

Jan Kołosiewicz urodzil się 10 lutego 1957 roku w Kostrzynie. Posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest inżynierem budownictwa. W/w jest współwłaścicielem Biura Usług Inżyniersko-Budowlanych „Budinwest” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. i uzyskuje dochody w wysokości 10000 zł miesięcznie. Posiada ¼ udziału w działce rekreacyjnej położonej w Szarczu. Oskarżony jest żonaty, jest ojcem dorosłego dziecka. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. […] Dotychczas nie był karany sądownie. […]

Janusz Czerny urodził się 07 czerwca 1947 roku w Gorzowie Wlkp. Posiada wykształcenie średnie techniczne, z zawodu jest technikiem budowlanym. Obecnie przebywa na emeryturze i uzyskuje dochód w wysokości 2800 zł brutto. W/w nie posiada majątku. Oskarżony jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Na utrzymaniu pozostaje syn. […] Dotychczas nie był karany sądownie. […]

Zbigniew Stanisław Marciniak urodził się 16 maja 1946 roku w Gnieźnie. Posiada wykształcenie wyższe. W/w był przewodniczącym rady nadzorczej w firmie Z. Marciniak S.A., a od 15 lutego 2007 r. został oddelegowany uchwałą rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu tej firmy. Uzyskiwał dochody w wysokości 7000 zł miesięcznie. W/w jest właścicielem mieszkania w Gorzowie Wlkp. Sprzedał natomiast mieszkanie w Kołobrzegu oraz działkę rekreacyjną w Buszowie koło Witnicy. Oskarżony jest żonaty, jest ojcem dwójki dorosłych dzieci. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Zbigniew Marciniak został poddany badaniu sądowo-psychiatrycznemu. Biegli nie stwierdzili, aby oskarżony miał w chwili czynu zniesioną lub w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozumienia znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Dotychczas nie był karany sądownie. […]

Tadeusz Jędrzejczak urodził się 04 listopada 1955 roku w Gorzowie Wlkp. Posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest nauczycielem. W/w zatrudniony jest w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp. na stanowisku prezydenta miasta i uzyskuje dochody w wysokości ok. 10000 zł. miesięcznie. Wspólnie z żoną jest właścicielem domu w Chwalęcicach, a nadto posiada ¼ udziału w działce w Pszczewie. Oskarżony jest żonaty, ma dwójkę dzieci, które pozostają na jego utrzymaniu. Dotychczas nie był karany sądownie. […]”

CDN

Discussion

No comments yet.

Post a Comment